25 000 грн.
Купити
Конфігурація «Кавомашини. Облік оренди. Продаж кави»

Конфігурація «Кавомашини. Облік оренди. Продаж кави»

Конфігурація призначена для автоматизації бізнесу по здачі в оренду кавомашин, а також облік продажів зернової кави під здані в оренду кавомашини з урахуванням норм продажів, в залежності від виду кавомашини.

Також конфігурація дозволяє автоматизувати:

  • Облік канікул при оренді кавомашин;
  • Організація сервісу по обслуговуванню зданих в оренду кавомашин.

Крім того, конфігурація може бути використана для обліку переданої на відповідальне зберігання будь-якої іншої номенклатури.

Повний опис

Вирішуванні задачі:Інформаційна система побудована на базі типової конфігурації «Управління невеликою фірмою». Крім того, налаштування можна перенести на конфігурацію «Управління торгівлею» і інші конфігурації на керованих формах. 

Приклади діалогових форм.


 

Мал.1. Для автоматизації обліку передачі в оренду кавомашин, додана окрема підсистема «Передана номенклатура».

Основним документів є «Операція по переданій номенклатурі».
Документ "Операція по переданій номенклатурі" містить кілька видів операцій за договором контрагента: видача на відповідальне зберігання, заміна кавомашини і закриття картки переданої номенклатури.


В договоре контрагента могут предусматриваться каникулы на определенное количество дней, на протяжении которых не будет начисляться норма покупки кофе в эти дни.

Мал.2. У договорі контрагента можуть передбачатися канікули на певну кількість днів, протягом яких не буде нараховуватися норма покупки кави в ці дні. Щоб зареєструвати дні канікул, доданий документ «Облік канікул».


Внешний вид документа «Заявка на работу»

Мал.3. Документ "Заявка на роботу". Використовується для призначення планованого ТО.


Нормы продаж используются для возможности контроля и начисления норм покупки кофе

Мал.4. Норми продажів використовуються для можливості контролю і нарахування норм покупки кави.


Отчет «Продажи по переданной номенклатуре согласно норм» предназначен для возможности контроля покупки кофе, согласно установленным нормам для кофе-машин.

Мал.5. Звіт «Продажі по переданій номенклатурі згідно норм» призначений для можливості контролю покупки кави, згідно з установленими нормами для кавомашин.


Отчет «Запасы переданные» показывает движения и остатки переданных в аренду кофе-машин с детализацией до контрагентов и расчеты.

Мал.6. Звіт «Запаси передані» показує рухи і залишки переданих в оренду кавомашин з деталізацією до контрагентів і розрахунки.


Отчет «Операции по переданной номенклатуре» показывает какие были выполнены операции по переданной номенклатуре контрагентам, а также остатки этой номенклатуры у контрагента с детализацией до помещений контрагента.

Мал.7. Звіт «Операції по переданій номенклатурі» показує які були виконані операції по переданій номенклатурі контрагентам, а також залишки цієї номенклатури у контрагента з деталізацією до приміщень контрагента.


Отчет «Переданная номенклатура» показывает единицу переданной в аренду кофе-машины контрагенту с указанием количества и остатка.

Мал.8. Звіт «Передана номенклатура» показує одиницю переданої в оренду кавомашини контрагенту із зазначенням кількості і залишку.


Справочник «Единицы переданной номенклатуры» описывает переданную номенклатуру: кому она отдана в аренду, в какое помещение, какая номенклатура.

Мал.9. Довідник «Одиниці переданої номенклатури» описує передану номенклатуру: кому вона віддана в оренду, в яке приміщення, яка номенклатура.


Справочник «Виды помещений»-перечень помещений контрагента, куда устанавливаются кофе-машины

Мал.10. Довідник «Види приміщень» -Перелік приміщень контрагента, куди встановлюються кавомашини.


Вартість конфігурації: 25000 грн (без урахування інтеграції в існуючу інформаційну систему).
 

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»
www.nct.ua
info@nct.uaГалузь Виробництво  Оптова торгівля  Здача обладнання в оренду  
Напрямок автоматизації Додаткові налаштування  Окремі конфігурації  Планування продажів, закупівель, грошей  
Вид обліку Управлінський облік  
Типові продукти BAS Управління торгівлею  Управління невеликою фірмою (УНФ)  BAS Малий бізнес  


(0)
Залиште відгук, та отримайте 1 годину на безоплатну роботу по налаштуванню чи консультацію (за один раз, протягом одного сеансу взаємодії).


  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...