(0)
8 400.00
Купить
Повний опис

"Управління невеликою фірмою" – готове рішення, яке забезпечує ведення наскрізного управлінського обліку по всіх організаціях, що входять в компанію, або по кожній організації.
Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства - торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. - виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Маркетинг і продажі

"Управління невеликою фірмою"підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.
У програмі автоматизовано операції з товарним асортиментом:
·         реєстрація та зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
·         реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
·         реєстрація видів знижок і націнок;
·         установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовим увазі цін, цінами номенклатури або цінами контрагента, округлення.
У програмі підтримується:
·         зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
·         зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист;
·         зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури.
Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.
Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурними групами і товарам.
Підготовка продажів і робота з клієнтами в  "Управління невеликою фірмою" здійснюється операціями:
·         реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів;
·         реєстрація договорів з покупцями;
·         реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
·         реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
·         реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни поставки/виконання, а також вартість);
·         реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
·         об'єднання замовлень покупців в проекти;
·         формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
·         забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, утвореною замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;
·         відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.
В "Управління невеликою фірмою" підтримуються наступні схеми продажів:
·         продаж зі складу і під замовлення;
·         відвантаження в кредит або по передоплаті;
·         реалізація товарів, прийнятих на комісію;
·         передача товарів на реалізацію комісіонеру.
Документальне оформлення продажу продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в замовленнях-нарядах. На підставі документів продажів формуються рахунки-фактури.

Постачання і закупівлі

"Управління невеликою фірмою" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.
Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовленнях постачальникам і про замовлення на виробництво.
Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.
Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:
·         реєстрація постачальників і контактної інформації;
·         зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
·         зберігання види цін, виду знижки, види цін контрагента за договором;
·         зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;
·         реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
·         реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
·         оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
·         формування графіків поставок;
·         розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.
Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
·         надходження за плату від контрагента;
·         придбання підзвітною особою;
·         прийом на реалізацію від комісіонера;
·         отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.
Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Роздрібні продажі

"Управління невеликою фірмою" може використовуватися в автоматизованих і не автоматизованих роздрібних торгових точках.
Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.
Передбачено формування наступних звітів:
·         Товарний звіт;
·         Звіт по рухах і залишках товару в роздрібних цінах;
·         Звіт з продажу в роздрібних цінах.
Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Склад і виробництво

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:
·         роздільний облік запасів - власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, отриманих та переданих в переробку;
·         облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т.д.), а також партій запасів;
·         облік в розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т.п.);
·         резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців).
"Управління невеликою фірмою" поддерживает управление процессами производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.
Графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво, графік виконання робіт, надання послуг - замовленнями покупців і замовленнями-нарядами.
Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:
·         вони можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
·         на замовлення на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;
·         у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.
"Управління невеликою фірмою" дозволяє реєструвати факт виготовлення (розбирання, оброблення) продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збірка комплектів). Продукція числиться за що випустила її структурною одиницею і може бути переміщена в іншу структурну одиницю - наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех по технологічному маршруту.
Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.
Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:
·         облік фактичних витрат - ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
·         розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, - може бути вироблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документа випуску;
·         регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
·         звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.
Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг в невеликих фірмах з використанням замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акту виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг) і робочого календаря.

Грошові кошти

"Управління невеликою фірмою" дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.
Управління грошовими коштами включає:
·         облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
·         оформлення первинних документів по банку і касі;
·         розрахунки з підзвітними особами;
·         формування платіжного календаря;
·         інтеграція з системою "клієнт-банк".

Зарплата і персонал

"Управління невеликою фірмою" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і управлінський розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці рекомендується виконувати за допомогою програми "Бухгалтерія 2.0".
Кадровий облік включає в себе наступні функції:
·         оформлення прийому на роботу;
·         кадрове переміщення;
·         звільнення персоналу.
Можливості з розрахунку заробітної плати:
·         розрахунок заробітної плати здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань;
·         формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;
·         облік робочого часу - використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як по днях, так і зведено, за період.
Для планування робіт виконавців служать дві функції:
·         реєстрація відрядних нарядів - використовується для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці, наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
·         завдання на роботу - використовується для планування завантаження співробітників і ключових ресурсів в рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.
Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана в подальшому при розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.
У розділі передбачена можливість формування аналітичних звітів по розрахунках з персоналом, нарахування й утримання співробітників.

Майно

"Управління невеликою фірмою" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації:
·         прийняття до обліку, зміна параметрів;
·         розрахунок амортизації;
·         продаж та списання.

Фінанси

В програмі "Управління невеликою фірмою" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.
Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.
Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.
Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.
За даними управлінського обліку користувач отримує можливість формувати основні фінансові звіти:
·         управлінський баланс;
·         звіт про прибутки і збитки;
·         звіт про рух грошових коштів.
В системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):
·         прогнозний баланс;
·         бюджет прибутків і збитків;
·         бюджет руху грошових коштів.
Також в розділі передбачені кошти для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.
Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:
·         залишки коштів на рахунках і в касах підприємства;
·         дебіторська заборгованість - загальна, прострочена;
·         кредиторська заборгованість - загальна, прострочена;
·         прибутки і збитки;
·         прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками по відвантаженню товарів і надання послуг;
·         прострочені зобов'язання постачальників і підрядників з поставки товарів і надання послуг.
Додатково можна отримати таку інформацію:
·         загальні показники: продажу, доходи і витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
·         грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період;
·         дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу;
·         кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всім розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань, а також зберігати власні настройки звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі настройки здійснюється:
·         реєстрація інформації по організаціям підприємства;
·         реєстрація структури підприємства - підрозділів, складів;
·         настройка параметрів обліку;
·         настройка сервісних функцій;
·         введення початкових даних за розділами обліку.

Інтеграція з "Бухгалтерія 2.0"

Обмін даними з програмою "Бухгалтерія 2.0" буде доступний після випуску нової редакції конфігурації "Бухгалтерія 2.0". Спільна робота конфігурації "Управління невеликою фірмою" з конфігурацією "Бухгалтерія 2.0" не підтримується.

  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...