1С8: Завантаження прайс-листів постачальників з Excel. Завантаження власних прайсів

Настройка позволяет выполнить автоматическую загрузку прайс-листов поставщиков, а также собственных прайсов.
Также данную настройку можно использовать и в других документах, где необходимо загрузить табличную часть из файла Excel.
Галузь АТП, управління транспортом  Друкарні  Оптова торгівля  Медичні клініки, лікувальні установи  Здача обладнання в оренду  СТО, автосервіс, продаж запчастин і автомобілів  Інтернет-магазин  Туризм  
Категорія Додаткові налаштування  Звичайні форми  Прайс-листи  
Вид обліку Управлінський облік  
Конфігурації Управління торговим підприємством  Управління виробничим підприємством  Управління торгівлею2.3  
 1С8: Завантаження прайс-листів постачальників з Excel. Завантаження власних прайсів
2 600.00
Купити
Повний опис
Налаштування дозволяє виконати автоматичне завантаження прайс-листів постачальників, а також власних прайсів.

Обробка викликається з документів:

  • «Установка цін номенклатури»;
  • «Установка цін номенклатури контрагентів».

Може бути використана в конфігураціях , де є ці документи, а саме:

  • Управління торговим підприємством;
  • Управління виробничим підприємством;
  • Управління торгівлею, редакція 2.3;
  • Бухгалтерський облік, редакція 1.2.

Крім того, це налаштування можна використовувати і в інших документах, де необхідно завантажити табличну частину з файлу Excel.


Кілька копій екранів для демонстрації роботи

Документ "Установка цін номенклатури".

Рис.1. Документ «Установка цен номенклатуры», вызов обработки «Заполнить из файла Ексель» для заполнения табличной части документа.
Мал. 1. Документ "Установка цін номенклатури", виклик обробки "Заповнити з файлу Excel" для заповнення табличній частини документа.

Рис.2. Форма диалога обработки «Загрузка табличной части документа из файла Ексель». На форме проставляется тип таблицы соответствия номенклатуры-Наша номенклатура, на закладке «Настройки импорта» задается диапазон строк файла Excel, с которой начинать импорт и номер последней строки. Также задаются соответствия колонок в файле Ексель с наименованием товара, характеристикой, если используются в базе данных, и номер колонки с ценой.
Мал.2. Форма діалогу обробки "Завантаження табличній частині документа з файлу Ексель».

На формі проставляється тип таблиці відповідності номенклатури-Наша номенклатура, на закладці «Налаштування імпорту» задається діапазон рядків файлу Excel, з якої починати імпорт і номер останнього рядка. Також задаються відповідності колонок у файлі Ексель з найменуванням товару, характеристикою, якщо використовуються в базі даних, і номер колонки з ціною.

Рис.3. Возможность сохранения настроек соответствия колонок файла Excel с данными для 1С.

Мал.3. Можливість збереження налаштувань відповідності колонок файлу Excel з даними для 1С.

Налаштування передбачає можливість збереження вибраних відповідностей колонок. Можна зберегти різні варіанти відповідностей колонок для різних постачальників, для різних файлів Excel.

Також в цих настройках зберігаються відповідності колонок для можливості завантаження табличних частин документів з файлів Excel.


Рис. 4. На закладке «Таблица соответствий для нашей номенклатуры» задаются настройки соответствия наименования номенклатуры в файле Excel элементу справочника "Номенклатура" в базе данных. Если наименование номенклатуры в файле Excel не будет найдено в данной таблице, то она будет добавлена в данную таблицу и в дальнейшем необходимо будет проставить ей соответствующую позицию в справочнике номенклатуры.

Мал. 4. На закладці «Таблиця відповідностей для нашої номенклатури» задаються настройки відповідності найменування номенклатури в файлі Excel елементу довідника "Номенклатура" в базі даних.

Якщо найменування номенклатури в файлі Excel що не знайдено в цій таблиці, то вона буде додана в цю таблицю і надалі необхідно буде проставити їй відповідну позицію в довіднику номенклатури.


Документ "Установка цін номенклатури контрагентів".

Рис.5. Документ «Установка цен номенклатуры контрагентов», вызов обработки «Заполнить из файла Ексель» для заполнения табличной части документа.
Мал.5. Документ «Установка цін номенклатури контрагентів», виклик обробки «Заповнити з файлу Ексель» для заповнення табличній частини документа.

Рис.6. Форма диалога обработки «Загрузка табличной части документа из файла Ексель». На форме проставляется тип таблицы соответствия номенклатуры-Номенклатура контрагента, на закладке «Настройки импорта» задается диапазон строк файла Excel, с которой начинать импорт и номер последней строки. Также задаются соответствия колонок в файле Ексель с наименованием товара, характеристикой, если используются в базе данных, и номер колонки с ценой.
Мал.6. Форма діалогу обробки "Завантаження табличній частині документа з файлу Ексель».
 
На формі проставляється тип таблиці відповідності номенклатури-Номенклатура контрагента, на закладці «Налаштування імпорту» задається діапазон рядків файлу Excel, з якої починати імпорт і номер останнього рядка. Також задаються відповідності колонок у файлі Ексель з найменуванням товару, характеристикою, якщо використовуються в базі даних, і номер колонки з ціною.

Рис.7. Возможность сохранения настроек соответствия колонок файла Excel с данными для 1С.

Мал.7. Можливість збереження налаштувань відповідності колонок файлу Excel з даними для 1С.

Налаштування передбачає можливість збереження вибраних відповідностей колонок. Можна зберегти різні варіанти відповідностей колонок для різних постачальників, для файлів Excel, з різною послідовністю колонок.

Дане рішення включає в себе рішення "Завантаження табличних частин документів з файлів Excel". В даному довіднику задається відповідність колонок для завантаження табличних частин документів з файлів Excel.


Рис. 8. На закладке «Таблица соответствий для нашей номенклатуры» задаются настройки соответствия наименования номенклатуры в файле Excel элементу справочника "Номенклатура" в базе данных. Если наименование номенклатуры в файле Excel не будет найдено в данной таблице, то она будет добавлена в данную таблицу и в дальнейшем необходимо будет проставить ей соответствующую позицию в справочнике номенклатуры.

Мал. 8. На закладці «Таблиця відповідностей для нашої номенклатури» задаються настройки відповідності найменування номенклатури в файлі Excel елементу довідника "Номенклатура" в базі даних.

Якщо найменування номенклатури в файлі Excel що не знайдено в цій таблиці, то вона буде додана в цю таблицю і надалі необхідно буде проставити їй відповідну позицію в довіднику номенклатури.


Документ «Надходження товарів і послуг».

Рис.9. Документ «Поступление товаров и услуг», вызов обработки «Заполнить из файла Ексель» для заполнения табличной части документа.
 
Мал.9. Документ «Надходження товарів і послуг», виклик обробки «Заповнити з файлу Ексель» для заповнення табличній частини документа.

Рис.10. Форма диалога обработки «Загрузка табличной части документа из файла Ексель». На форме проставляется тип таблицы соответствия номенклатуры-Номенклатура контрагента, на закладке «Настройки импорта» задается диапазон строк файла Excel, с которой начинать импорт и номер последней строки. Также задаются соответствия колонок в файле Ексель с наименованием товара, количеством, ценой и номер колонки с суммой.
Мал.10. Форма діалогу обробки "Завантаження табличній частині документа з файлу Ексель».

На формі проставляється тип таблиці відповідності номенклатури-Номенклатура контрагента, на закладці «Налаштування імпорту» задається діапазон рядків файлу Excel, з якої починати імпорт і номер останнього рядка. Також задаються відповідності колонок у файлі Ексель з найменуванням товару, кількістю, ціною і номер колонки з сумою.

Рис. 12. На закладке «Таблица соответствий для нашей номенклатуры» задаются настройки соответствия наименования номенклатуры в файле Excel элементу справочника "Номенклатура" в базе данных. Если наименование номенклатуры в файле Excel не будет найдено в данной таблице, то она будет добавлена в данную таблицу и в дальнейшем необходимо будет проставить ей соответствующую позицию в справочнике номенклатуры.

Мал. 11. На закладці «Таблиця відповідностей для нашої номенклатури» задаються настройки відповідності найменування номенклатури в файлі Excel елементу довідника "Номенклатура" в базі даних.

Якщо найменування номенклатури в файлі Excel що не знайдено в цій таблиці, то вона буде додана в цю таблицю і надалі необхідно буде проставити їй відповідну позицію в довіднику номенклатури.

Вартість роботи: 2600 грн  (з урахуванням витрат на інтеграцію в конфігурацію замовника).

Компанія «NCT».
www.nct.ua

info@nct.ua(0)
  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...